Begrijpend lezen: Alle teksten de baas

Begrijpend lezen: Alle teksten de baas

In deze training van 6 lessen krijgt jouw kind handigheid in het begrijpen van teksten, zodat het betere resultaten op school zal halen en ook meer gemotiveerd aan het werk zal gaan. 

Waarom is begrijpend lezen zo belangrijk?

Begrijpend lezen is een vaardigheid die je nodig hebt bij meerdere vakken op school. Bijvoorbeeld bij het vak rekenen en dan met name bij de verhaaltjessommen. Het leggen van verbanden is heel belangrijk omdat je de som pas kunt uitrekenen als je door hebt hoe het verhaaltje in elkaar zit. 

En natuurlijk gebruik je Begrijpend lezen ook voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. 

Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat... maar begrijpen niet wat ze leren. Als je de vraag in een toets niet begrijpt , wordt het lastig om er een antwoord op te geven. Bovendien kunnen deze kinderen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand. 

Informatie over de training

Tijdens de training begrijpend lezen wordt gewerkt met groepjes van 2 tot 6 kinderen (individuele begeleiding is ook mogelijk, neem voor meer informatie contact op). In 6 lessen van 1,5 uur leren de kinderen te werken met de 6 stappenstrategie om teksten beter te begrijpen. Door na te denken over de tekst en jezelf vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor overzicht en inzicht ontstaat. Daardoor snap je de tekst en kan je het in je eigen woorden navertellen. Door met kleuren en plaatjes te werken, krijg je inzicht in de tekst. Verder maken we gebruik van mindmappen. Daarom is deze training voor zowel beelddenkers als taaldenkers geschikt. Ook oefenen we citoteksten zodat de kinderen leren omgaan met de vraagstelling.

Wat leren de kinderen nog meer in deze training?

Naast het werken met de 6 stappen, ga je

-je woordenschat vergroten

-leren wat signaalwoorden zijn

-synoniemen in teksten vinden

-begrijpend lezen toepassen bij andere vakken

-oefenen met citoteksten om te leren omgaan met de vraagstelling die cito hanteert. 

Je leert dit door teksten te lezen, oefeningen en spelletjes te doen en te bewegen zodat je alles goed kunt onthouden. Ook krijg je huiswerk mee om dat wat je geleerd hebt te oefenen. 

 

Deze training is geschikt voor kinderen van groep 5 t/m 8. Wil je meer informatie? Neem dan even contact op met Leuk Leren Waddinxveen via telefoon/whatsapp (06-21222500) of via mail: dagmarjanmaat@outlook.com.