Rekenen Succes met rekenen

Succes met Rekenen

Succes met rekenen

Begeleiding bij het rekenen voor leerlingen van groep 4 t/m 8.

De methode 'Succes met rekenen' gaat uit van heldere stappenplannen waarmee je kind elke som leert oplossen. Door consequent te oefenen met een duidelijke manier van rekenen, leert je kind stap voor stap steeds moeilijkere sommen te maken. Deze manier van rekenen geeft je kind meer zelfvertrouwen waardoor het kind zelf ook steeds meer sommen durft te maken. Ik combineer deze methode met bewegend leren vanuit de Rekenbootcamp. Tijdens de lessen is er tijd voor handelend en bewegend leren. 

Er komen verschillende soorten sommen aan bod (afhankelijk van de hulpvraag van het kind). Hierbij kan gedacht worden aan:

-Optellen

-Aftrekken

-Vermenigvuldigen/tafels

-Delen

-Rekenen met geld

-Klokkijken

-Metriek stelsel

-Breuken

-Procenten

-Kommagetallen

-Verhoudingen

-Redactiesommen

Deze begeleiding is mogelijk om bepaalde achterstanden in te lopen, maar ook om extra te oefenen voor de toetsen in de bovenbouw.

Veel kinderen hebben baat bij deze manier van rekenen. Deze begeleiding verzorg ik aan groepjes van 2 tot 4 leerlingen waarbij ieder kind op zijn/haar eigen niveau werkt. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Leuk Leren Waddinxveen via telefoon/whatsapp (06-21222500) of via mail: dagmarjanmaat@outlook.com.