Scholen

NIEUW: Leuk Leren Waddinxveen is er nu ook voor scholen!!!

De afgelopen jaren heb ik al veel leerlingen bij mij thuis mogen begeleiden bij het leren. Verder heb ik op verschillende scholen zorgarrangementen vervuld. Omdat ik zie dat dit een positief effect op de kinderen heeft, wil ik graag meer leerlingen begeleiden op school.

Welke mogelijkheden zijn er voor de begeleiding op de scholen?

- Verzorgen van zorgarrangementen op het gebied van Rekenen, Spelling, Technisch lezen, Begrijpend lezen en Leren leren. (45 minuten)

- Groepsbegeleiding (2 tot 6 leerlingen) Begrijpend Lezen 'Alle teksten de baas' voor kinderen van groep 5 t/m 8 (6 lessen van 1,5 uur).
- Individuele begeleiding Begrijpend Lezen 'Alle teksten de baas' voor kinderen van groep 5 t/m 8.

- Groepsbegeleiding (2 tot 6 leerlingen) Rekenen 'Succes met Rekenen' in combinatie met 'Bewegend leren' voor kinderen van groep 3 t/m 8.
- Individuele begeleiding Rekenen 'Succes met Rekenen' in combinatie met 'Bewegend leren' voor kinderen van groep 3 t/m 8.
- Rekenbootcamp (2 tot 6 leerlingen) mbt verschillende Rekenvaardigheden voor kinderen van groep 2 t/m 8.
- Workshop Metriek stelsel (2 tot 6 leerlingen of individueel) voor groep 5 t/m 8.

- Workshop Zinsontleding (2 tot 6 leerlingen of individueel) voor groep 5 t/m 8.
- Workshop Werkwoordsvormen (2 tot 6 leerlingen of individueel) voor groep 5 t/m 8.
- Spellingbootcamp (2 tot 6 leerlingen) mbt verschillende spellingcategorieën voor kinderen van groep 3 t/m 8.
- Individuele begeleiding spelling voor leerlingen van groep 3 t/m 8.

- Groeps- of individuele begeleiding technisch lezen voor groep 3 t/m 8.

- Training Ik leer leren (2 tot 6 leerlingen of individueel traject) voor de leerlingen van groep 8 (5 lessen van 1,5 uur)
- Workshops (2 tot 6 leerlingen of individueel traject) op het gebied van leren. De volgende workshops worden aangeboden: Plannen&Uitvoeren, Concentreren, Motivatie verhogen, Toetsvoorbereiding voor de leerlingen van groep 8 (2 lessen van 1,5 uur)

In overleg is er natuurlijk nog veel meer mogelijk!

Interesse? Neem contact op met Leuk Leren Waddinxveen dan kunnen we samen de mogelijkheden bespreken.